بانک مقالات انگلیسی همراه با ترجمه فارسی

مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی در زمینه های مختلف

مقاله مهندسی مجدد با ترجمه فارسی
ساعت ٩:٢۳ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٦ آبان ۱۳٩٠  

سلام

مقاله بعدی هم   مربوط به رشته مدیریت و اقتصاد

میشه   که  امیدوارم بپسندید .

 

عنوان مقاله :

 

مهندسی مجدد محصول 

  

 تعداد صفحات انگلیسی  10  صفحه (همراه با جدول)

 ترجمه فارسی 16 صفحه (همراه با جدول)

  برای اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب  بروید

====================================


مقاله erp همراه با ترجمه فارسی
ساعت ٩:٢۳ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٦ آبان ۱۳٩٠  

سلام

مقاله بعدی هم   مربوط به رشته مدیریت و صنایع

میشه   که  امیدوارم بپسندید .

 

عنوان مقاله :

 

همه چیز درباره ERP  

  

 تعداد صفحات انگلیسی  13  صفحه

 ترجمه فارسی 13 صفحه

  برای اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب  بروید

====================================


مقاله MIS همراه با ترجمه فارسی
ساعت ٩:٢٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٦ آبان ۱۳٩٠  

سلام

مقاله بعدی هم   مربوط به رشته مدیریت

میشه   که  امیدوارم بپسندید .

 

عنوان مقاله :

 

سیستم اطلاعات مدیریتی (MIS)کشاورزی

و آینده پیش رو

    

 تعداد صفحات انگلیسی  10  صفحه ( با جدول)

 ترجمه فارسی 20 صفحه ( با جدول)

  برای اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب  بروید

====================================


مقاله عمران و شهرسازی با ترجمه فارسی
ساعت ۳:۱۱ ‎ب.ظ روز جمعه ٦ آبان ۱۳٩٠  

سلام

مقاله بعدی هم   مربوط به رشته عمران و شهرسازی

میشه   که  امیدوارم بپسندید .

 

عنوان مقاله :

 

متدلوژی تحلیل دینامیکی برای شکست

تدریجی در سازه های خرپا بر اساس رفتار

چرخه ای پس کمانش غیر الاستیک  

  

 تعداد صفحات انگلیسی  10  صفحه (دوستونی با جدول)

 ترجمه فارسی 22 صفحه (همراه با جدول)

  برای اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب  بروید

====================================


مقاله خط مشی و مدیریت تحول با ترجمه فارسی
ساعت ٢:۱۱ ‎ب.ظ روز جمعه ٦ آبان ۱۳٩٠  

سلام

مقاله بعدی هم   مربوط به رشته مدیریت وتحول و خط مشی

میشه   که  امیدوارم بپسندید .

 

عنوان مقاله :

 

خط مشی تحول و گرایش به نوآوری

موافق یا مخالف  

  

 تعداد صفحات انگلیسی  4  صفحه

 ترجمه فارسی 5 صفحه و نیم

  برای اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب  بروید

====================================


مقاله سیستم اطلاعات مدیریت با ترجمه فارسی MIS
ساعت ٢:۱٠ ‎ب.ظ روز جمعه ٦ آبان ۱۳٩٠  

سلام

مقاله بعدی هم   مربوط به رشته مدیریت  و MIS

میشه   که  امیدوارم بپسندید .

 

عنوان مقاله :

 

سیستم ارزیابی بازده اطلاعات بر مبنای

تحلیل پوششی داده  

  

 تعداد صفحات انگلیسی  5  صفحه (دوستونی)

 ترجمه فارسی 7 صفحه (با جدول)

  برای اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب  بروید

====================================


مقاله مدیریت بازاریابی صنعتی با ترجمه فارسی
ساعت ٢:۱٠ ‎ب.ظ روز جمعه ٦ آبان ۱۳٩٠  

سلام

مقاله بعدی هم   مربوط به رشته مدیریت و بازاریابی

میشه   که  امیدوارم بپسندید .

 

عنوان مقاله :

 

مدیریت بازاریابی صنعتی   

  

 تعداد صفحات انگلیسی  9  صفحه (دوستونی با جدول)

 ترجمه فارسی 28 صفحه (با جدول)

  برای اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب  بروید

====================================


مقاله صنایع با ترجمه فارسی
ساعت ٢:۱٠ ‎ب.ظ روز جمعه ٦ آبان ۱۳٩٠  

سلام

مقاله بعدی هم   مربوط به رشته مدیریت و صنایع

میشه   که  امیدوارم بپسندید .

 

عنوان مقاله :

 

NWS Health - تسهیل برنامه ریزی

فرایند - POFP - راهنمایی برای

پروژه هایی با هزینه کمتر از 10 میلیون دلار

  

 تعداد صفحات انگلیسی  41  صفحه (با جدول)

 ترجمه فارسی 55 صفحه (با جدول)

  برای اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب  بروید

====================================


مقاله جهانی شدن با ترجمه فارسی
ساعت ٢:۱٠ ‎ب.ظ روز جمعه ٦ آبان ۱۳٩٠  

سلام

مقاله بعدی هم   مربوط به رشته مدیریت و اقتصاد

میشه   که  امیدوارم بپسندید .

 

عنوان مقاله :

 

تاثیر جهانی شدن بر توسعه کشورها  

  

 تعداد صفحات انگلیسی  6  صفحه

 ترجمه فارسی 10 صفحه

  برای اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب  بروید

====================================


مقاله علوم اجتماعی و مدیریت با ترجمه فارسی
ساعت ۱٢:٤٦ ‎ب.ظ روز جمعه ٦ آبان ۱۳٩٠  

سلام

مقاله بعدی هم   مربوط به رشته مدیریت و علوم اجتماعی و روانشناسی

میشه   که  امیدوارم بپسندید .

 

عنوان مقاله :

 

بررسی پذیر فناوری توسط کاربر با استفاده

از شبکه های اجتماعی  

  

 تعداد صفحات انگلیسی  17  صفحه

 ترجمه فارسی 38 صفحه

  برای اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب  بروید

====================================


مقاله ابداع و خلاقیت با ترجمه فارسی
ساعت ۱٢:٤٦ ‎ب.ظ روز جمعه ٦ آبان ۱۳٩٠  

سلام

مقاله بعدی هم   مربوط به رشته مدیریت

میشه   که  امیدوارم بپسندید .

 

عنوان مقاله :

 

ابداع و خلاقیت و جنبه های سیاسی آن  

  

 تعداد صفحات انگلیسی  7  صفحه (دوستونی)

 ترجمه فارسی 15 صفحه

  برای اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب  بروید

====================================


مقاله حسابداری مدیریت با ترجمه فارسی
ساعت ۱٢:٤٥ ‎ب.ظ روز جمعه ٦ آبان ۱۳٩٠  

سلام

مقاله بعدی هم   مربوط به رشته مدیریت و حسابداری

میشه   که  امیدوارم بپسندید .

 

عنوان مقاله :

 

بررسی حسابداری مدیریت - ایجاد دانش 

برای اجرا در حسابداری مدیریت برای

بخش عمومی به وسیله مشاوران و محققان

  

 تعداد صفحات انگلیسی  11  صفحه (دوستونی)

 ترجمه فارسی 23 صفحه (همراه با جدول)

  برای اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب  بروید

====================================


مقاله تونل سازی با ترجمه فارسی
ساعت ۱٢:٤٥ ‎ب.ظ روز جمعه ٦ آبان ۱۳٩٠  

سلام

مقاله بعدی هم   مربوط به رشته عمران

میشه   که  امیدوارم بپسندید .

 

عنوان مقاله :

 

تونل سازی و تکنولوژی فضای زیر زمین

یک بررسی از ضریب مطالعه ring ring

برای تونل های بزرگراه های چند منظوره

در هلند و اطراف آن  

  

 تعداد صفحات انگلیسی  16  صفحه (دوستونی با جدول)

 ترجمه فارسی 26 صفحه (با جدول)

  برای اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب  بروید

====================================


مقاله مدیریتی با ترجمه فارسی
ساعت ۱٢:٤٥ ‎ب.ظ روز جمعه ٦ آبان ۱۳٩٠  

سلام

مقاله بعدی هم   مربوط به رشته مدیریت

میشه   که  امیدوارم بپسندید .

 

عنوان مقاله :

 

تاثیر فرهنگ شرکتی و فرهنگ ملی بر 

روی عدم تمرکز شرکت های چند ملیتی  

  

 تعداد صفحات انگلیسی  10  صفحه

 ترجمه فارسی 15 صفحه

  برای اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب  بروید

====================================


مقاله ورزشی با ترجمه
ساعت ۱٢:٤٥ ‎ب.ظ روز جمعه ٦ آبان ۱۳٩٠  

سلام

مقاله بعدی هم   مربوط به رشته مدیریت و تربیت بدنی

میشه   که  امیدوارم بپسندید .

 

عنوان مقاله :

 

ورزش و ریکاوری  

  

 تعداد صفحات انگلیسی  4  صفحه

 ترجمه فارسی 4 صفحه

  برای اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب  بروید

====================================


مقاله مکانیک به همراه ترجمه فارسی
ساعت ۱٢:٤٤ ‎ب.ظ روز جمعه ٦ آبان ۱۳٩٠  

سلام

مقاله بعدی هم   مربوط به رشته مکانیک

میشه   که  امیدوارم بپسندید .

 

عنوان مقاله :

 

تحلیل غیر خطی دینامیکی برای سیستمهای

گیربکس مخروطی در سیستم تعلیق 

دوحالته و آشوب  

  

 تعداد صفحات انگلیسی  12  صفحه (دوستونی با جدول)

 ترجمه فارسی 15 صفحه (با جدول)

  برای اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب  بروید

====================================


مقاله مدیریت و حسابداری با ترجمه فارسی
ساعت ۱۱:٠٦ ‎ق.ظ روز جمعه ٦ آبان ۱۳٩٠  

سلام

مقاله بعدی هم   مربوط به رشته مدیریت و حسابداری

میشه   که  امیدوارم بپسندید .

 

عنوان مقاله :

 

اصلاحات ساختاری و انتخاباتی در شرکتها  

  

 تعداد صفحات انگلیسی  9  صفحه

 ترجمه فارسی 9 صفحه

  برای اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب  بروید

====================================


مقاله ورزشی با ترجمه فارسی
ساعت ۱۱:٠٥ ‎ق.ظ روز جمعه ٦ آبان ۱۳٩٠  

سلام

مقاله بعدی هم   مربوط به رشته  تربیت بدنی و ورزش

میشه   که  امیدوارم بپسندید .

 

عنوان مقاله :

 

 ورزش روزانه و تندرستی  

  

 تعداد صفحات انگلیسی  5  صفحه

 ترجمه فارسی 5 صفحه

  برای اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب  بروید

====================================


مقاله شیمی با ترجمه فارسی
ساعت ۱۱:٠٥ ‎ق.ظ روز جمعه ٦ آبان ۱۳٩٠  

سلام

مقاله بعدی هم   مربوط به رشته شیمی

میشه   که  امیدوارم بپسندید .

 

عنوان مقاله :

 

 پلی استیرن و پلیمریزاسیون  

  

 تعداد صفحات انگلیسی  6  صفحه (ریز)

 ترجمه فارسی 12 صفحه

  برای اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب  بروید

====================================


مقاله برق و الکترونیک به همراه ترجمه فارسی
ساعت ۱۱:٠٥ ‎ق.ظ روز جمعه ٦ آبان ۱۳٩٠  

 

سلام

مقاله بعدی هم   مربوط به رشته برق و الکترونیک

میشه   که  امیدوارم بپسندید .

 

عنوان مقاله :

 

 بررسی استاتیکی و دینامیکی از یک مبدل

all-optical بر مبنای آپلی فایر نوری 

رسانای کاواک عمودی  

  

 تعداد صفحات انگلیسی  5  صفحه (دو ستونی)

 ترجمه فارسی 12 صفحه (همراه با جدول) 

  برای اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب  بروید

====================================


مقاله عمران و شهرسازی با ترجمه فارسی
ساعت ۱۱:٠٥ ‎ق.ظ روز جمعه ٦ آبان ۱۳٩٠  

 

سلام

مقاله بعدی هم   مربوط به رشته عمران و شهرسازی

میشه   که  امیدوارم بپسندید .

 

عنوان مقاله :

 

مدل تحلیل دینامیک افزایشی در سازه های

بتن مسلح - با استفاده از مدل شبیه سازی

سه خطی  

  

 تعداد صفحات انگلیسی  5  صفحه (دو ستونی)

 ترجمه فارسی 12 صفحه (با جدول)

  برای اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب  بروید

====================================


مقاله مدیریتی با ترجمه فارسی
ساعت ۱۱:٠٥ ‎ق.ظ روز جمعه ٦ آبان ۱۳٩٠  

سلام

مقاله بعدی هم   مربوط به رشته مدیریت

میشه   که  امیدوارم بپسندید .

 

عنوان مقاله :

 

سیستم اطلاعات - الگوی دانش و مدیریت

پروژه های بزرگ  

  

 تعداد صفحات انگلیسی  8  صفحه (دو ستونی)

 ترجمه فارسی 10 صفحه

  برای اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب  بروید

====================================


مقاله رشته مکانیک با ترجمه فارسی
ساعت ۱۱:٠٥ ‎ق.ظ روز جمعه ٦ آبان ۱۳٩٠  

 

سلام

مقاله بعدی هم   مربوط به رشته مکانیک

میشه   که  امیدوارم بپسندید .

 

عنوان مقاله :

 

 تست قطعات کوچک مکانیکی پرمصرف

  

 تعداد صفحات انگلیسی  14  صفحه (با جدول)

 ترجمه فارسی 14 صفحه

  برای اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب  بروید

====================================


مقاله رشته مکانیک با ترجمه فارسی
ساعت ۱۱:٠٥ ‎ق.ظ روز جمعه ٦ آبان ۱۳٩٠  

 

سلام

مقاله بعدی هم   مربوط به رشته مکانیک

میشه   که  امیدوارم بپسندید .

 

عنوان مقاله :

 

 تست قطعات کوچک مکانیکی پرمصرف

  

 تعداد صفحات انگلیسی  14  صفحه (با جدول)

 ترجمه فارسی 14 صفحه

  برای اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب  بروید

====================================


مقاله رشته مکانیک با ترجمه فارسی
ساعت ۱۱:٠٥ ‎ق.ظ روز جمعه ٦ آبان ۱۳٩٠  

 

سلام

مقاله بعدی هم   مربوط به رشته مکانیک

میشه   که  امیدوارم بپسندید .

 

عنوان مقاله :

 

 تست قطعات کوچک مکانیکی پرمصرف

  

 تعداد صفحات انگلیسی  14  صفحه (با جدول)

 ترجمه فارسی 14 صفحه

  برای اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب  بروید

====================================


مقاله ورزشی با ترجمه فارسی
ساعت ۱٠:٠۱ ‎ق.ظ روز جمعه ٦ آبان ۱۳٩٠  

 

سلام

مقاله بعدی هم   مربوط به رشته مدیریت و تربیت بدنی

میشه   که  امیدوارم بپسندید .

 

عنوان مقاله :

 

 تردمیل ابزاری برای ورزش  

  

 تعداد صفحات انگلیسی  6  صفحه

 ترجمه فارسی 6 صفحه

  برای اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب  بروید

====================================


مقاله مدیریت سازمان های ورزشی با ترجمه فارسی
ساعت ۱٠:٠۱ ‎ق.ظ روز جمعه ٦ آبان ۱۳٩٠  

 

سلام

مقاله بعدی هم   مربوط به رشته مدیریت و تربیت بدنی

میشه   که  امیدوارم بپسندید .

 

عنوان مقاله :

 

 سازمان های ورزشی و عملکرد کارکنان  

  

 تعداد صفحات انگلیسی  4  صفحه (دوستونی)

 ترجمه فارسی 8 صفحه

  برای اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب  بروید

====================================


مقاله شیمی با ترجمه فارسی
ساعت ۱٠:٠۱ ‎ق.ظ روز جمعه ٦ آبان ۱۳٩٠  

 

سلام

مقاله بعدی هم   مربوط به رشته شیمی

میشه   که  امیدوارم بپسندید .

 

عنوان مقاله :

 

 واکنش های شیمیایی  

  

 تعداد صفحات انگلیسی  7  صفحه

 ترجمه فارسی 6 صفحه

  برای اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب  بروید

====================================


مقاله اقتصادی با ترجمه فارسی
ساعت ۱٠:٠٠ ‎ق.ظ روز جمعه ٦ آبان ۱۳٩٠  

 

سلام

مقاله بعدی هم   مربوط به رشته مدیریت و اقتصاد

میشه   که  امیدوارم بپسندید .

 

عنوان مقاله :

 

 نقش آفرینی چینی آلمان در اتحادیه اروپا  

  

 تعداد صفحات انگلیسی  7  صفحه

 ترجمه فارسی 7 صفحه

  برای اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب  بروید

====================================


مقاله مدیریت بیمه با ترجمه فارسی
ساعت ٩:٤٠ ‎ق.ظ روز جمعه ٦ آبان ۱۳٩٠  

 

سلام

مقاله بعدی هم   مربوط به رشته مدیریت و بیمه

میشه   که  امیدوارم بپسندید .

 

عنوان مقاله :

 

حاکمیت شرکتی در صنعت بیمه و اصولی

برای آن 

  

 تعداد صفحات انگلیسی  10  صفحه (دوستونی)

 ترجمه فارسی 11 صفحه

  برای اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب  بروید

====================================


مقاله فروش و بازاریابی به همراه ترجمه فارسی
ساعت ٩:۳٥ ‎ق.ظ روز جمعه ٦ آبان ۱۳٩٠  

 

سلام

 

مقاله بعدی هم   مربوط به رشته مدیریت فروش و بازاریابی

 میشه   که  امیدوارم بپسندید .

 

 عنوان مقاله :

 

 پیش بینی درخواست ها از مشتریان 

نامتجانس 

 

 تعداد صفحات انگلیسی  18  صفحه

  ترجمه فارسی 22 صفحه (همراه با جدول)

 

  برای اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب  بروید

 ====================================

 


مقاله مدیریت دانش همراه با ترجمه فارسی
ساعت ٩:۳٠ ‎ق.ظ روز جمعه ٦ آبان ۱۳٩٠  

 

سلام

مقاله بعدی هم   مربوط به رشته مدیریت

میشه   که  امیدوارم بپسندید .

 

عنوان مقاله :

 

 مدل سازی چرخه دانش برای به اشتراک

گذاری و مدیریت دانش در کارهای تیمی

بصورت  peer-to-peer  

  

 تعداد صفحات انگلیسی  8  صفحه (دوستونی)

 ترجمه فارسی 15 صفحه (همراه با جدول)

  برای اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب  بروید

====================================