بانک مقالات انگلیسی همراه با ترجمه فارسی

مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی در زمینه های مختلف

**************************************************************

معماری سرویس‌گرا و اطلاعاتی درباره آن (کامپیوتر و شبکه)

**************************************************************

هواپیما و تلاش برای تولید سوخت زیستی مناسب برای آن (زیست محیطی)

**************************************************************

سیستم هوش تجاری و ساخت و پیاده سازی آن (اقتصاد)

**************************************************************

علم اقتصاد و کاربرد در زیست‌شناسی (اقتصاد و زیست شناسی)

**************************************************************

تورم و نحوه متوقف نکردن آن (اقتصاد)

**************************************************************

آیا خانم ها مدیران بهتری هستند؟ (مدیریت و بهره وری)

**************************************************************

بازار‌های مالی و مبادلات الکترونیک (اقتصاد و تجارت الکترونیک)

**************************************************************

مدیریت قاعده در کدباز(کامپیوتر و برنامه نویسی)

**************************************************************

هرج و مرج (سیاسی و روابط)

**************************************************************

حساب‌های محرک راهی برای تشویق مدیران (مدیریت و بهره وری)

**************************************************************

ژاپن  فناوری و بورس الکترونیک (مدیریت بورس و تجارت الترونیک)

**************************************************************

 مغز ما و اینترنت  (کامپیوتر و اینترنت)

**************************************************************

چگونه جوان بمانیم ( تحقیقات علمی و حقایقی در خصوص تغییرات بدن) (پزشکی)

**************************************************************

بهبود کار (مدیریت و بهره وری)

**************************************************************

خط مشی پولی و نقش  آن در رویارویی با بحران (اقتصاد)

**************************************************************

 تکامل ابزارهای پیکربندی شبکه (کامپیوتر و شبکه)

**************************************************************

 ارتباط  احتمالی بین توفان و گرم شدن زمین(زمین شناسی و محیط زیست)

**************************************************************

 تروریسم بین المللو ریشه شکل‌گیری آن (سیاسی و روابط)

**************************************************************

 آیا دولت ها ضروری می باشند؟(سیاست و اقتصاد)

**************************************************************

 چرا منتظر بحران می مانید(اقتصاد)

**************************************************************

بسته‌های خدماتی، راهبردهای خدماتی(کامپیوتر و IT )

**************************************************************

 مشکلات استرس برای ما (پزشکی و روانشناسی)

**************************************************************

 آمریکا و آمادگی آن برای یک جهان پسا آمریکایی(سیاسی و اقتصاد)

**************************************************************

 ارزیابی کیفیت خدمت الکترونیک (اقتصاد و تجارت الکترونیک)

**************************************************************

 اقتصادآمریکا و خروج از بحران)اقتصاد(

**************************************************************

اینترنت‌ و حفره‌ای در قلب آن (کامپیوتر و امنیت)

**************************************************************

مایکروسافت و طرح مدیریت ID جدید (کامپیوتر)

**************************************************************

سلامت الکترونیکی (پزشکی و رایانه)

**************************************************************

برابری خواهی و یک تحلیل از آن (سیاسی و روابط)

**************************************************************

کودکان دیجیتالی (روانشناسی و رسانه)

**************************************************************

آیا بازار آزاد اخلاقیات را تضعیف می‌کند؟(اقتصاد)

*************************************************************

تکنولوژی جدید چیپ‌های دوهسته‌ای (کامپیوتر)

**************************************************************

قرار گرفتن در معرض مقادیر کم ازن(محیط زیست و پزشکی)

**************************************************************

اصول بنگلور درباره رفتار قضایی (حقوق)

**************************************************************

استانداردهای حسابداری مالی و  چارچوب مفهومی (حسابداری)

**************************************************************

سرطان تروئید (پزشکی)

**************************************************************

بازی نوعی ورزش (ورزش و تربیت بدنی)

**************************************************************

مدیریت و نسل سوم توسعه آن (مدیریت و بهره وری)

*************************************************************

آسیبهای متداول زنان و پیشگیری از آن (پزشکی و ورزش)

**************************************************************

فناوری های نوین برای تبدیل فاضلاب به آب سالم (محیط زیست)

**************************************************************

 پردازش انسانی(کامپیوتر و هوش مصنوعی)

*************************************************************

 آلودگی هوا و  عوارض قلبی عروقی  (پزشکی و محیط زیست)

**************************************************************

روابط بین الملل یک جهان چند تئوری برای آن(سیاسی و روابط)

**************************************************************

ناکارآمدی را با نو آوری جابجا نکنید (مدیریت و اقتصاد)

**************************************************************

الهیات وجبر گرایی در آن(الهیات و فقه)

**************************************************************

بازاریابی و بیانیه ای برای آن (بازاریابی و تبلیغات)

**************************************************************

بحران مالی و  راه خروج از آن(اقتصاد)

**************************************************************

رمزگذاری اطلاعات و ‌جهشی کوانتومی در آن  (کامپیوتر و امنیت)

**************************************************************

مراکز حساسIT   و امنیت فیزیکی در آنها  (کامپیوتر و IT)

**************************************************************

بحران اقتصادی در اتظار ما نخواهد ماند(اقتصاد)

**************************************************************

مدیریت حسابداری و لایفو(حسابداری)

**************************************************************

تروریسم بین المللی و یک نگرش عملی بر تعریف آن  (سیاسی و روابط)

**************************************************************

آنفولانزای خوکی(پزشکی)

**************************************************************

اختلاط وبهینهسازی و طرحی برای آن (عمران)

**************************************************************

روشهایطراحیآماری و استفاده از آن دربهینهسازیاختلاطبتن(عمران)

**************************************************************

افزایش ظرفیت خطوط انتقال (برق)

**************************************************************

اثرات زیست محیطی نیروگاه آبی(برق و محیط زیست)

**************************************************************

اسناد هوشمند (کامپیوتر و امنیت اطلاعات)

 **************************************************************

تولید اتانول از گیاهان(شیمی)

**************************************************************

آیا تصویر باز هم ما را تکان خواهد داد؟ (هنر و عکاسی)

**************************************************************

کنترل و مراقبت دستگاه ادراری (پزشکی)

**************************************************************

دیدگاه پویای برنامه راهبردی (مدیریت و اقتصاد)

**************************************************************

توسعه سرمایه داری در چین و سر بلند کردن این کشور در نظام جهانی امپریالیستی (سرمایه و اقتصاد و سیاست)

**************************************************************

ارتباط میان نفت و متغیر های اقتصاد کلان (اقتصاد کلان)

**************************************************************

چه کسانی مسبب سقوط اقتصادی هستند؟ (اقتصاد و سیاست)

**************************************************************

سرمایه داری و آنفولانزا (پزشکی)

**************************************************************

لوپوس چیست ؟ (پزشکی)

**************************************************************

 علایم هشداردهنده زودرس سرطان تخمدان (پزشکی)

**************************************************************

 سهم تغذیه ای ماهی در امنیت غذایی(پزشکی و غذایی)

**************************************************************

نیروی کار جدید)مدیریت و سیستم و بهره وری(

**************************************************************

نقطه اشباع تبلیغات)مدیریت تبلیغات و بازاریابی(

**************************************************************

شکنجه علیه ترور )سیاسی و روابط بین الملل(

**************************************************************

تحریم سوریه)سیاسی و روابط بین الملل(

**************************************************************

اسرائیلی سازی آمریکا)سیاسی و روابط بین الملل(

**************************************************************

محور شرارت)سیاسی و روابط بین الملل(

**************************************************************

دبی بحران زده)مقاله کوتاه(

**************************************************************

سیل (مقاله کوتاه) 

**************************************************************

عکس برداری هوایی(مقاله کوتاه) 

**************************************************************

فراکتالها در معماری جدید(معماری)

 **************************************************************

شباهت‌های‌ بانکداری‌ اسلامی‌ و بانکداری‌ اخلاقی (مدیریت بانکی و اقتصاد)

 **************************************************************

تجدید ساختار سیستم بانکی  - مورد  برزیل)مدیریت بانکی و اقتصاد(

**************************************************************

تبدیل آینده به فرصت(مدیریت و مهندسی سیستم و بهره وری)

 

 **************************************************************

تاثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت منابع انسانی(مدیریت و مهندسی سیستم)

 

 **************************************************************

آیا جهانی‌سازی باعث کاهش دستمزدها می‌شود؟(اقتصاد)

**************************************************************

جهانی شدن در جست وجوی دنیایی بهتر(اقتصاد)

 **************************************************************

 بمب ساعتی سرقت اطلاعات(کامپیوتر و شبکه)

**************************************************************

فساد(اقتصاد)

**************************************************************

رابط مغز - کامپیوتر؛ نقطه تلاقی انسان و ماشین)کامپیوتر و شبکه(

**************************************************************

بازیگران جدید، قوانین جدید(اقتصاد و سیاست)

 

 **************************************************************

 

افزایش سرمایه در شرایط رکود اقتصادی(اقتصاد)

 

 **************************************************************

قدرت جذر و مد(برق)

 

 **************************************************************

تسهیل انتقال داده برایHDFCبا ارتقا امنیتی)کامپیوتر و شبکه(

*************************************************************

راه‌اندازی WEPبرای شبکه‌های بی‌سیم‌،  سیستم دفاعی بی‌سیم خود را

مستحکم کنید)کامپیوتر و شبکه)

**************************************************************

معماری هوشمند ساختمان(معماری و عمران)

**************************************************************

قرارداد های مسیر های بی سیم(کامپیوتر و شبکه)

**************************************************************

ردیابی تکامل سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان(ERP) موردی از

 SAP (صنایع)

**************************************************************

حل مسائل زمانبندی توزیعی fmsمشمول نت ( روشالگوریتمهای ژنتیکی)

(صنایع)

**************************************************************

بهبود سیستم پشتیبانی مدیریت نگهداری بر مبنای سلسله مراتب دسته بندی

 نقص(عیب)(صنایع)

 

 **************************************************************

 

طراحی استراتژیک جانمایی و شبیه سازی با تکیه بر تولید - خود آموز لی

آپت (تی ام)(صنایع(

**************************************************************

مقاله بهره وری(مدیریت)

**************************************************************

 **************************************************************

  ادامه در صفحه دوم آرشیو(کلیک کنید